Otisk

Právní upozornění | Podmínky

corano-jewels.com je komerční značka

« Corano Jewels“ je registrovaná ochranná známka

Hosting: Gandi.net

Ochrana des données

V případě neexistence výslovného odporu z jeho strany, kupujícíeur uděluje souhlas s použitím osobních údajů shromážděných na základě podmínek své objednávky v zákaznickém souboru prodávajícíhoeur, jakož i šíření těchto údajů třetím osobám, pokud prodávajícího spojuje smluvní odkazeur nebo znamení Corano V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách, nákupeur má kdykoli právo na přístup a opravu. V takovém případě musí žádost zaslat na adresu:

Corano Internetová služba – ulice Žalgirio 90. Vilnius, 09303, LTU

Ohledně údajů uvedených k platbě platební kartou prodávajícíeur zaručena při nákupueur že je neuchovává on ani stránka Corano na konci platby jeho objednávky nákupemeur, s výjimkou jeho výše.

Corano upozorňuje uživatele svého webu na následující body:

1 - Přístup na web:

Použitíeur tohoto webu potvrzuje, že má dovednosti a prostředky nezbytné pro přístup a používání tohoto webu. Corano nemůže nést odpovědnost za prvky mimo její kontrolu a za škody, které by případně mohly utrpět technickému prostředí uživatele.eur a zejména její počítačeeurs, software, síťová zařízení a jakýkoli jiný materiál používaný k přístupu nebo používání služby a/nebo informací. Je třeba připomenout, že akt podvodného přístupu nebo setrvání v počítačovém systému, maření nebo narušování provozu takového systému, podvodné vkládání nebo pozměňování údajů v počítačovém systému představuje trestné činy, za které lze uložit trestní sankce. Přístup na stránky corano-jewels.com je zdarma. Náklady na přístup a používání telekomunikační sítě nese zákazník podle podmínek stanovených jeho dodavateli.eurs přístupem a provozemeurs telekomunikací.

2 - Duševní vlastnictví: Corano je vlastníkem nebo držitelem práv všech prvků, které tvoří tento web, zejména údajů a fotografií. Jakákoli reprodukce, reprezentace, distribuce nebo redistribuce, úplné nebo částečné, obsahu tohoto webu jakýmkoli procesem bez výslovného předchozího souhlasu společnosti Corano je zakázáno a představovalo by porušení, které se trestá články L 335 – 2 a následujícími zákoníku o duševním vlastnictví. Značky ediktueur Site corano-jewels.com a její produkty, stejně jako loga objevující se na těchto stránkách, jsou registrované ochranné známky. Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce těchto značek nebo log vytvořená z prvků webu bez výslovného souhlasu Corano je proto zakázáno ve smyslu článku L 713 - 2 zákoníku o duševním vlastnictví.

3 - Obsah stránek: Corano si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění opravit obsah těchto stránek. Kromě toho odmítá veškerou odpovědnost v případě zpoždění, chybyeur nebo opomenutí týkající se obsahu těchto stránek, jakož i v případě přerušení nebo nedostupnosti služby.

4 – Hypertextové odkazy: Vytváření hypertextových odkazů na stránky corano-jewels.com musí podléhat předchozímu schválení ediktueur.

5 – Soubory cookie: Použitíeur je informován, že během jeho návštěv na stránce může být automaticky nainstalován soubor cookie a dočasně uložen do paměti nebo na jeho pevný disk. Soubor cookie je prvek, který neidentifikuje uživatele.eur ale používá se k zaznamenávání informací souvisejících s jeho navigací na webu. Využitíeurs na stránkách potvrzují, že byli o této praxi informováni a povolují Corano používat to. Budou moci deaktivovat tento soubor cookie prostřednictvím parametrů, které se objeví veur navigační software

6 – Computing and Liberties: Tato stránka je předmětem prohlášení pro (Francii) CNIL V souladu se zákonem „Informatique et Libertés“ ze dne 6. ledna 1978 v platném znění máte právo na přístup, úpravu, opravu a vymazání údajů, které se vás týkají. V případě jakýchkoli požadavků kontaktujte: Corano zákaznický servis – ulice Žalgirio 90. Vilnius, 09303, LTU

CGU (Všeobecné podmínky použití)
Skutečnost, že jste provedli objednávku, znamená, že plně souhlasíte s níže definovanými všeobecnými podmínkami prodeje: Dále jen obchodní značka: CORANO a ostatníeur objednávky, dále jen zákazník Článek 1: OBLAST POUŽITÍ Není-li písemně dohodnuto, řídí se objednávky bez výjimky níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami, které mají přednost před jakýmkoli jiným ustanovením nebo dokumenty pocházejícími od našich zákazníků. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro současné a budoucí obchodní vztahy existující mezi: značkou Corano a klient. Jakákoli objednávka zaslaná zákazníkem znamená jeho přijetí bez omezení nebo výhrad k těmto obecným prodejním podmínkám.

Článek 2: CENY Ceny uvedené v Eurkosti jsou považovány za včetně všech daní, kromě nákladů na dopravu. Značka si vyhrazuje právo kdykoli upravit své ceny v závislosti na ekonomických nebo regulačních podmínkách. Fakturace probíhá dle platného sazebníkueur v den objednávky. Všechny ceny podléhají chybám.eur zjevná typografie.

Článek 3: PRODUKTY Fotografie položek zobrazené na webových stránkách značky jsou mimosmluvní a mohou být kdykoli změněny na základě jednoduché žádosti výrobce. Podobně se na produkty dostupné na webových stránkách značky vztahují zákonné zárukyeurs příslušnými výrobci. V souladu s legislativou personalizované šperky nebo šperky na zakázku nemají nárok na proplacení, bude vám však nabídnut poukaz na odpovídající částku.

Článek 4: PLATBY Cena je splatná při objednávce. Ten je zpracován pouze po přijetí a potvrzení platby, kterou lze provést šekem, převodem nebo kreditní kartou prostřednictvím našeho zabezpečeného platebního modulu. V posledních dvou případech nejsou bankovní informace zákazníka nikdy sděleny značce, ale zpracovány přímo službou.eur bezpečné definované v tomto článku.

Článek 5:

DORUČENÍ Produkty jsou dodávány na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce v souladu s dodacími podmínkami specifickými pro danou zemi. Jakmile objednané produkty opustí náš sklad, společnost v souladu s platnou legislativou odmítá veškerou odpovědnost za dodací lhůty a případné škody vzniklé během přepravy.eur v zemi dodání. Dodací lhůty jsou uvedeny jako orientační. Ve výchozím nastavení jsou zásilky zákazníkům zdarma a provádí je místní poštovní služba ve sledovaném režimu pro následující země: [Viz seznam zemí*]. Sledovaná služba DHL (za poplatek) je nabízena také pro domácí a mezinárodní destinace v závislosti na možnostech dostupných v příslušné zemi. V závislosti na volbě zákazníka jsou zásilky do zámořských území nebo do zahraničí vyřizovány místní poštovní službou mezinárodní DHL nebo doporučenou poštou, v závislosti na rozhodnutí společnosti. V případě neočekávaného vyprodání zásob u objednaného zboží bude zákaznický servis neprodleně kontaktovat zákazníka, aby jej informoval o možném zpoždění a dal mu možnost v případě potřeby objednávku zrušit a získat vrácení částek v plné výši. již zaplaceno, v souladu s platnými předpisyeur v zemi dodání.

Článek 6: REKLAMACE, LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Zákazník má 7denní lhůtu na odstoupení od smlouvy na zrušení objednávky po jejím obdržení (vrácení zboží v rámcieur originální obal v novém stavu, spolu s originálním dodacím listem a návratkou. Po této lhůtě nelze uvažovat o vrácení zboží bez předchozí dohody nebo speciální akce. Náklady na vrácení produktů nese zákazník (kromě erreur od nás: nesprávná reference, erreur vstup). Naše poprodejní služba neobdrží žádné vrácené zboží. Jakákoli žádost o vrácení, a to i v rámci zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, musí být podána na jméno, činnost písemně (faxem, e-mailem, poštou) pouze za účelem přijetí. Výjimky: v souladu s článkem.

Článek 7: VÝDRŽ VLASTNICTVÍ Značka si vyhrazuje vlastnictví prodaného zboží dodaného a označeného na jeho fakturách doeur účinné a úplné zaplacení (použití zákona č. 80-3355 ze dne 12. května 1980). V případě neshody ohledně podmínek vrácení produktů po platebním incidentu lze toto získat prostřednictvím prozatímního příkazu vydaného společností Monsi.eur Předseda soudu vaší země definovaný v článku 8, kterému strany výslovně přisuzují jurisdikci. Náklady vzniklé potřebou vymáhání v právních sporecheurent, který je splatný klientem (včetně poplatků za právní poradce a úroků z prodlení).

Článek 8: JURISDIKCE, SPORY Zákazníci, kteří nakupují prostřednictvím webových stránek společnosti veur příslušný jazyk se považuje za vyhovující legislativě zeměeur objednat. V případě sporu nebo sporu ohledně objednávky budou v souladu s platnými zákony podány žaloby pouze příslušným soudům příslušné země.eur v této zemi. Toto ustanoveníeurPlatí i v případě zkráceného řízení, vedlejších žádostí nebo více zúčastněných stran.

*

 1. Albánie
 2. Bosna A Hercegovina
 3. Bulharsko
 4. Kanada
 5. Croatie
 6. Dánsko
 7. Pays-Bas
 8. Francie
 9. Gruzie
 10. Německo
 11. Řecko
 12. hebrejština (Izrael)
 13. Hongrie
 14. Island
 15. Irsko
 16. Itálie
 17. Lotyšsko
 18. Litva
 19. Norsko
 20. Polsko
 21. Portugalsko
 22. Rumunsko
 23. Serbie
 24. Slovensko
 25. Slovinsko
 26. Španělsko
 27. semiš
 28. Turquie